Våre fag

Anleggsgartner (Fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private foretak.

Sentrale arbeidsoppgaver
Daglig arbeid i anleggsgartnerfaget er bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a:

Vedlikehold av grøntanlegg i alle årstider
Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder
Vedlikehold av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser
Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder
Tilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer

Personlige egenskaper
I dette yrket er det viktig at du er samarbeidsvillig og nøyaktig. Du bør ha sans for estetikk, praktisk håndlag og like å arbeide ute.

Blikkenslager (Svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som blikkenslager kan du få jobb i små eller mellomstore bedrifter som utfører arbeid på offentlige og private bygg, anlegg og boliger. Arbeidet kan foregå på verksteder og byggeplasser.

Sentrale arbeidsoppgaver
Blikkenslageren arbeider hovedsakelig med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike typer metaller. Sentrale arbeidsområder er

montering av ventilasjonsanlegg og produksjon av tilpasningskomponenter
isolering, brannsikring og mantling
produksjon og montasje av beslag og detaljer til tak og fasader
oppbygging og kledning/tekking av tak og fasader
servicearbeid på ventilasjonsanlegg samt fasader og tak
utsmykking, kunsthåndverk og interiør

Personlige egenskaper
Blikkslageren må ha kunnskap om byggtekniske konstruksjoner og gode fagkunnskaper. Du må kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også i samarbeid med andre. Ofte er blikkslageren i direkte kontakt med kunder. Det innebærer at kunnskaper og ferdigheter innen kundebehandling, økonomisk forståelse og salg er viktig. Du bør ha godt håndlag og estetisk sans.

Maler (Svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. En del bedrifter legger hovedvekten på mer spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider.

Sentrale arbeidsoppgaver
Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid. Sentrale arbeidsområder er

beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater
bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger
påføring av maling-, lakk- og beissystemer
oppsetting av systemer for veggbekledning
legging av beleggsystemer for gulv
montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom

Personlige egenskaper
Maleren skal kunne arbeide selvstendig, rasjonelt og planmessig. Du må ha gode fagkunnskaper og kunne samarbeide med kunder, leverandører og kolleger. Du må kunne utvise orden, ryddighet og nøyaktighet. Å kunne kommunisere godt med mennesker fra ulike miljøer og kulturer er en fordel.

Murer (Svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som murer kan du få jobb i murermesterbedrifter, entreprenørbedrifter, kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver
Murerfaget omfatter muring av nytt murverk, samt rehabilitering og restaurering av gammelt murverk. Sentrale arbeidsområder er

teglsteinsmuring og blokkmuring
flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
skifer- og natursteinmuring
puss og overflatebehandling
muring og montering av peis og andre ildsteder
muring og montering av piper og pipeelementer

Personlige egenskaper
I murerfaget er mange moderne hjelpemidler tatt i bruk, men tradisjonelle håndverksmessige metoder dominerer fortsatt faget. Du må ha godt håndlag, praktisk sans, være nøyaktig og ha god fysikk. Mureren skal kunne kommunisere med kunder og kolleger, og kunne arbeide planmessig.

Møbelsnekker (Svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder
Møbelsnekkeren arbeider i snekkerverksteder, og i offentlige institusjoner og virksomheter som teatre, sykehus og museer, samt i film- og fjernsynsproduksjon og på skipsverft. Han/hun kan også jobbe i industrien, som spesialist med hovedvekt på produktutvikling og framstilling av prototyper.

Sentrale arbeidsoppgaver
Møbelsnekkeren arbeider med produksjon av møbler, trevarer og innredninger av tre og trebaserte materialer, fra tegning til ferdig produkt. Sentrale arbeidsområder

å planlegge produksjonen og kalkulere omkostningene
å bruke og vedlikeholde stasjonære snekkermaskiner og håndverktøy
å velge riktige materialer, bearbeide dem og sette dem sammen
å utføre mekaniske forbindelsesmetoder som sinking, grading og tapping, men også moderne teknikker
å utføre finerarbeider og arbeider med plastlaminater og andre pålimbare overflatebelegg og utføre liming, laminering og overflatebehandling med riktige midler og metoder
å tilpasse for og montere låser, beslag og annet utstyr
å designe, tegne og konstruere for hånd og ved hjelp av dataverktøy
å kvalitetssikre og ivareta HMS

Personlige egenskaper
Du må være kreativ, ha praktisk håndlag og estetisk sans.

Rørlegger (Svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter som utfører arbeid for boligbygg, institusjonsbygg, forretningsbygg, på bygge- og anleggsplasser samt på skips-, industri- og offshoreanlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver
Rørleggerfaget omfatter installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg og andre anlegg. Sentrale arbeidsområder er
installasjon av vann- og avløpsledninger i grunnen
montering av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg

installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
montere utstyr og armatur i varmeanlegg
montere andre anlegg som f.eks. gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg
utføre servicearbeid

Personlige egenskaper

Yrket setter krav til teknisk innsikt, godt håndlag og nøyaktighet. Du bør også ha praktisk sans og være serviceinnstilt.

Formelle krav
Det er innført sertifikater for særs viktige arbeidsoperasjoner.

Tømrer (Svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer.

Sentrale arbeidsoppgaver
Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er

konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong
produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger

lafting
rehabilitering og vedlikehold av bygninger
tegnings- og konstruksjonsforståelse
arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser

Personlige egenskaper
Tømrerfaget krever selvstendige utøvere som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre, ha gode materialkunnskaper, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt håndlag.

Betongfaget (Fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som betongfagarbeider kan du få jobb i entreprenørbedrifter, kommunale etater, Statens vegvesen, hos eiendomsforvaltere, Statkraft eller murer- og tømrermestere.

Sentrale arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver omfatter produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Sentrale arbeidsområder er fundamentering
forskaling og armering
utstøping av betong, produksjon og montering av betongelementer, betongrehabilitering
branntetting og fuging
tegning- og konstruksjonsforståelse
rigging og drift av byggeplass

Personlige egenskaper
Betongfaget krever selvstendige utøvere som er kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre. Du må kunne arbeide planmessig og nøyaktig og ha godt håndlag.

Reach Design © 2012