Fag- og svennebrev

Utdeling av fag-/svennebrev –
hvordan foregår det?

Utdeling av fag-/svennebrev i Østfold

Alle som har avlagt og bestått en fag- eller svenneprøve vil bli invitert til en fag-/svennebrevutdeling. Dette foregår på fem forskjellige steder i fylket, se nedenfor.

Utdelingen blir arrangert en gang i året. Det er håndverks- og industriforeningene i de enkelte regionene som arrangerer dette i samarbeid med Østfold fylkeskommune.

Dette er en tradisjon som går mange år tilbake i tid. Utdelingen bærer preg av høytidelighet, og er verdt å få med seg.

Programmet er forskjellig på de ulike stedene. Det som er likt hos alle, er at du får overrakt fag-/svennebrevet av lederen i Yrkesopplæringsnemnda.

Noen steder blir det servert middag, mens andre steder er det snitter. Ønsker du å delta på dette, må du selv betale for måltidet.

En fin markering på avsluttet
videregående utdanning
som du bør være stolt av!!

Når vi sender ut invitasjonene, tar vi hensyn til hvor du jobbet da du tok prøven. Var du lærling i Fredrikstad på prøvetidspunktet, blir du invitert til utdeling i Fredrikstad. Dersom du ønsker å få fag-/svennebrevet utdelt på et av de andre stedene, må du gi beskjed til vår seksjon på
tlf. 69117295 eller tlf. 69117297.

Hovedsaken er at du møter opp.

Dersom du ikke har anledning til å møte opp på utdelingen, må du hente fag-/svennebrevet ved Fylkeshuset i Sarpsborg i etterkant av arrangementet.
Vi sender ikke ut fag-/svennebrev i posten.


Utdelingen foregår fem steder i fylket:

Kontaktinformasjon:
Østfold fylkeskommune, Seksjon for opplæringstjenester
Oscar Pedersens vei 39
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Tlf. 69 11 70 00

Reach Design © 2012