Bedriften må sende endringer i Adresse , Tlf , Bank , og hvis der er endringer i læreforholdet.

Hvis dine/ deres data (se Medlemsbedrifter) er feil, send oss en e-post camilla@okbh.no eller til Hege@okbh.no

Hei , Vi ønsker flere medlemsbedrifter kan din bedrift hjelpe oss ? Søknadsskjema kan kopieres til Word.

SØKNAD OM GODKJENNING SOM
LÆREBEDRIFT FOR MEDLEMSBEDRIFTER I
OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG HÅNDVERKSFAG I ØSTFOLD.

Bedriftens navn:___________________________

Adresse:________________________________

Telefon/mobil:__________E-post:______________

Navn på faglig leder:___________Fag.led.fød.nr:____________

Organisasjonsnummer:____________________

Hvilket lærefag søkes det godkjenning for:________________
Andre opplysninger:

Dato:______________________

Signatur daglig leder:_____________________________

Signatur faglig leder:______________________________

Markedsføring mot nye bedrifter 10.02.2015

Vi starter nå med at markedsføre oss mot nye bedrifter.

http://www.visbrosjyre.no/live2learn/mailview

Syndiker innhold

Reach Design © 2012